Veiligheid

Wetgeving

De kruisboog die binnen de diverse disciplines van de NKB wordt gebruikt, is in de Wet Wapens en Munitie ingedeeld in Categorie 4. Voor wie de kruisboogsport beoefent, gelden in deze categorie een aantal vrijstellingen. Wie jonger is dan 18 jaar mag alleen een kruisboog in bezit hebben als hij of zij lid is van een officiële kruisboogvereniging. Ben je een jeugdschutter, zorg dan dat je altijd een bewijs van lidmaatschap bij je draagt als je een kruisboog vervoert en/of als je deelneemt aan een wedstrijd. 

NKB en veiligheid

Veiligheid is prioriteit nummer één bij de NKB. Het vervoer van kruisbogen in een zogenaamde 'lat-pees-hoes' is daarom verplicht. Die wijze van verpakken zorgt er immers voor dat de boog niet onmiddellijk gebruikt kan worden en dat voorkomt onnodig gevaar. Deze mag zelf vervaardigd worden, maar is ook verkrijgbaar via de NKB en/of de aangesloten verenigingen. Natuurlijk zorgt de NKB ook bij het organiseren van wedstrijden voor optimale veiligheid. Wedstrijdleiders moeten de baan telkens veilig stellen vóór schutters hun volgende schot mogen lossen. Dat waarborgt de veiligheid van deelnemers én publiek.

  • Richt een gespannen boog nooit op een mens of dier, maar altijd richting de doelen. Zelfs als je alle veiligheidsmaatregelen hebt genomen. Een kruisboog kan een dodelijk wapen zijn bij verkeerd of onachtzaam gebruik.
  • Neem altijd alle regels in acht. Als koper en/of bezitter van een kruisboog ben je volledig verantwoordelijk voor het juiste en veilige gebruik ervan. En dus ben je ook volledig aansprakelijk voor ernstige gevolgen, schade en/of letsel als je de regels niet naleeft.
  • Bevestig bij kruisbogen voor verre afstanden de pees met twee personen. De spanning wordt vaak onderschat en kan letsel veroorzaken.
  • Zodra een pijl beschadigt lijkt, kun je die het beste direct vervangen om risico's te vermijden. Dit geldt ook bij schade aan de pees of de boogtip.

Ben je niet volledig op de hoogte van de regels? Laat je voorlichten bij een van de aangesloten kruisboogverenigingen of neem contact op met de NKB.

Vul je e-mailadres in en meld je aan voor onze nieuwsbrief